HUDOC veri tabanı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tüm kararlar için HUDOC veri tabanını kullanabilirsiniz. Hudoc veri tabanı, mahkeme içtihatlarına (Büyük Daire, Daire ve Komite kararları ve kararları*, iletilen davalar, tavsiye niteliğindeki görüşler ve İçtihat Bilgi Notundan alınan hukuki özetler), Avrupa İnsan Hakları Komisyonu kararları ve raporlarına ve Bakanlar Komitesi kararlarına erişim sağlar. HUDOC veri tabanını nasıl kullanacağınızı öğrenmek için buraya tıklayarak dokümanı inceleyiniz. HUDOC veri tabanına erişmek için buraya tıklayınız.

*Komite kararları sadece Nisan 2010 itibariyle HUDOC'ta yer almaktadır. Tek yargıçlı davalara ilişkin kararlar yayınlanmamaktadır. 1960'tan önceki Komisyon kararları, yalnızca Mahkeme Arşivlerinde basılı kopya olarak bulunmaktadır.