takipteyiz.org

Bu site STK’lara savunu çalışmalarında yol göstermek, hak ihlalleri ile ilgili veri toplamak, bu verilerle gölge rapor hazırlamak veya STK’ların rapor hazırlama süreçlerine veri sağlamak amacıyla Etkiniz AB Programı finansmanı ile Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından hazırlanmıştır

Hakkında Daha Fazlası

Sitede Karşılaşacağınız Tanımlar

BAŞVURU SAHİBİ:

STK’nın kendisi veya Danışan olabilir.

DANIŞAN:

STK üyesi veya STK’dan hizmet alan kişi.

BAŞVURUYA KONU KİŞİ:

Hak ihlaline uğramış ve başvuruda ismi geçen kişidir. Bu kişi başvuru sahibi ile aynı olabildiği gibi farklı da olabilir. Başvuru sahibi bazı durumlarda başvuruya konu kişinin velisi veya vasisi olabilir.

BAŞVURU:

Bilgi edinme, idari başvuru vb. tüm başvurular.

Sitede Karşılaşacağınız Tanımlar