Duyuru Detayları

KDK’nın Verdiği Tavsiye Kararlarına Uymayan İdareler TBMM’ye Çağrıldı

KDK’nın Verdiği Tavsiye Kararlarına Uymayan İdareler TBMM’ye Çağrıldı

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Alt Komisyon üyeleri, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)'nun 2020'de tavsiye kararlarına uymayan, talep edilen bilgi ve belgelere olumsuz yaklaşan kurumların temsilcileri ile KDK’nın tavsiye kararlarına uyum oranı yüksek kurum temsilcileri dinlendi. Toplantıya çağrılan Adalet Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Gençlik ve Spor Bakanlığı; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı; Gelir İdaresi Başkanlığı ve YÖK’ün temsilcileri ayrıca alt komisyon üyeleri ile KDK Denetçileri Arif Dülger, Celile Özlem Tunçak, Sadettin Kalkan, Yahya Akman ve KDK Genel Sekreteri İbrahim Kılınç hazır bulundu.

Karma Alt Komisyon Başkanı Ahmet Salih Dal toplantının açılış konuşmasında, “Karma Alt Komisyon toplantılarımızda daha önce sadece KDK’nın tavsiye kararlarına uymayan veya uyamayan kurumları çağırıp onları dinliyorduk. Geçen yıldan bu tarafa, KDK’nın tavsiye kararlarına uyan kurumlarımızı da çağırıyoruz, onlara da teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kamu Denetçisi Akman: KDK, TBMM’nin desteğiyle vatandaş lehine güzel işlere imza atmaktadır.

Toplantıda konuşan Kamu Denetçisi Yahya Akman, Ombudsmanlık Kurumunun TBMM’nin desteğiyle vatandaş lehine güzel işlere imza attığını belirtti. Kendisinin Adalet Bakanlığı’yla ilgili gelen başvuruları incelediklerini söyleyen Akman, cezaevleriyle ilgili aldıkları başvuruların büyük çoğunluğunun cezaevlerindeki yoğunlukla ilgili olduğunu ifade ederek ancak bu yoğunluğun, pandemi nedeniyle geçen yıl kabul edilen bir mevzuat çerçevesinde bir miktar azaltıldığını anlattı. Akman ayrıca mahkûmların cezalarının infazını memleketlerine, ailelerine yakın yerlerde çekmek istediklerine dair çok sayıda başvuru aldıklarını dile getirdi.

Mahkûmların, aileleriyle görüntülü görüşmesine imkân veren bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Akman bu sistemin, altyapısı elverişli yerlerde de yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Kamu Denetçisi Dülger: Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü tavsiyemiz üzerine öğrenim kredisini bursa dönüştürdü.

Kamu Denetçisi Arif Dülger toplantıda; eğitim, öğretim, gençlik ve spor konularından gelen başvuruları incelediklerini belirtti. Kendilerine yapılan başvurulardan örnek veren Dülger, bir öğrencinin almakta olduğu öğrenim kredisinin babasının gazilik durumu dolayısıyla bursa çevrilmesiyle ilgili KDK’ya başvurduğunu ifade ederek, “Başvuruyu, devletin hak malulü ve şehit ve gazilere, yakınlarına yönelik koruyucu hükümler çerçevesinde ele aldık. Öğrenci, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne burs başvurusu yaparken babasının gazilik durumunun belgelendirmesinin istendiğini, ilgili belgeyi göndermesine rağmen babasının gazilik durumu dikkate alınmadan kendisine burs yerine öğrenim kredisi tahsis edildiğini, dört kardeşine Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan aynı belgeye istinaden burs verildiğini belirterek kendisinin öğrenim kredisinin bursa dönüştürülmesi talebiyle Kurumumuza başvuru yapmıştır.” şeklinde konuştu.

İncelemeler sonucunda; Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne başvurucunun öğrenim kredisinin bursa çevrilmesi yönünde tavsiye kararı verdiklerini söyleyen Dülger, “Tavsiye kararımız üzerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, başvurucunun almakta olduğu öğrenim kredisini öncelik durumuna göre 2016 Ekim ayından geçerli olmak üzere bursa dönüştürdü. Kurumumuzun tavsiye kararı doğrultusunda işlem tesis edilmiş ve bu şekilde de tavsiye kararımıza uyulmuş olması takdirle karşılanmıştır.” diye konuştu.

Kamu Denetçisi Tunçak: İdarece talep edilen 28 bin 127 liranın iptali yönündeki kararımıza uyuldu.

Kadın, Çocuk ve Engelli Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak; doğuştan engelli kızı olan bir vatandaşın, evde bakım ücretinin kesilmesine ilişkin KDK’ya yaptığı başvurunun titizlikle incelenmesinden sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na tavsiye kararı verildiğini, bakanlığının bu karara uymasıyla vatandaşın mağduriyetinin giderildiğini ifade etti. Tunçak, söz konusu başvurunun detaylarını anlattı: “ÖTV indirimi için almaya gittiği engelli raporunda sürekli ağır engelli durumuna sehven “Evet” yazıldığını, o sırada fark etmediğini, bu nedenle daha sonra da Bakanlık tarafından evde bakım ücretinin kesildiğine ilişkin bir başvuruydu. 2017 ve 2019 yılları arasındaki engelli çocuğun ailesine ödenen evde bakım hizmeti ücretinin geriye dönük tahsilinin talep edilmesi işleminde hukuka ve hakkaniyete uyarlılık görülmediğinden başvuranın kızının engel durumunun doğuştan olduğu, engel oranın giderek arttığı dikkate alınarak idarece talep edilen 28 bin 127 liranın iptali yönünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na tavsiye kararı verdik.”

Tunçak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tavsiye kararına uyarak iade işlemini iptal ettiğini ifade etti ayrıca kararlarına uyduğu için bakanlığa teşekkür etti.

Komisyon toplantısında bu yıl ilk kez, KDK kararlarına uyumu teşvik etmek amacıyla ve iyi yönetim örneği sergilemelerinden dolayı kararlara uyan kurumların temsilcilerine plaket verildi.